wst-master

TURLARA ÇIKMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

TURLARA ÇIKMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Tur şirketleri kitlelere yönelik çalışmalar yapıyorlar. Ortaya çıkan tur paketleri toplu, uzun süreli bireysel alıma göre %20 – %30 daha ucuza mal olabilir. Tur şirketleri araştırmalarda kalitesi , denetimi , temizliği , restronları , otobüs şirketleri gibi kuruluşlarında hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.Verdiğiniz vaktin ve ücretin değmesi gereklidir. Tabi ki bir çok tur şirketi ve temsilcisi var onların arasından en iyisini seçmek zor bu seçeneklerde de kritik bir şekilde karar vermeniz gerekiyor.

Tur şirketi seçerken nelere dikkat etmeliyiz
Öncelikle şirketin lisans sahibi olmalarına dikkat edin numaralarını kontrol edip TÜRSAB üyesi olmak zorundadır.

Müşteri temsilcisinin turlarla ilgili ne kadar bilgili olduğunu tutar konusunda ne kadar bilgili olduklarını ölçmelisiniz.

Anlaşma sağladığınız tur şirketi istediğiniz kriterlere uygun tatili size sunduktan sonra kendinizi programa hazırlayabilirsiniz.

UMRE VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

UMRE VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) En az 1 yıl geçerlilik süresi olan yeni çip’li pasaport.
2) 2 adet vesikalık fotoğraf.
3) Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (T.C.kimlik numarası olacak)
4) Evli olup eşi ile beraber seyahat edecek 45 yaş altı bayanlar için,”vukuatlı nüfus kayıt örneği” veya evlilik cüzdanının noter tasdikli fotokopisi
*45 yaşın üstündeki bayanlar için,1.2.3. maddelerdeki evraklar yeterlidir.
45 yaş altında olup, eşi yanında olamayacak bayanlar, ancak1. Derece erkek akrabalarıyla umre’ye gidebilirler.(45 yaşın altındaki bayanların, yanlarında bir mahrem, 1. derece erkek yakın,”bulunmaksızın, Suudi Arabistan’a gitmelerine izin verilmemektedir.
Umre için muvafakatname örneği şöyledir,

Ben …. …., eşim …. …. Umre yapmak üzere Suudi Arabistan’a (babası, oğlu, yeğeni, amcası, dayısı, kayınbabası) …. …. ile gidip gelmesine muvafakat ediyorum.

Bu şartları yerine getirdikten sonra dilerseniz Ebrar Turizm’in Üsküdar’da bulunan ofisine müracaat edebilirsiniz.

İHRAM GİYERKEN NELERE DİKKAT EDİLİR ?

İHRAM GİYERKEN NELERE DİKKAT EDİLİR ?

İhram iki parça bez olup, iple bağlanmayan , düğmelenmez ve kancalı iğne tutturulmaz.

Hac, umre, ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mikât denilen yerleri, ihramsız geçerek, Mekke-i Mükerreme Haremi’ne girmeleri haramdır. Geçenin, geri mikâta gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse, kurban kesmek lazım olur. Mikât denilen yerler ile, Harem-i Mekke arasına Hil denir.

İhram giyildikten sonra yasak olanlar

İhrama giren kişi ihramlı bulunduğu sürede helal olan bazı davranışlaeı yapması yasaktır.
1- Saç veya sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.
2- Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya tıraş etmek.
3- Vücudun diğer yerlerindeki kılları koparmak veya kesmek
4- Tırnak kesmek.
5- Vücuda veya ihrama (kadınlar elbiselerine) güzel koku sürmek, kokulu sabun kullanmak.
6- Giyim eşyası olarak hazırlanmış (dikilmiş veya örülmüş) şeyleri giymek. Normal şekilde giymeksizin, palto, pardösü, gömlek ve benzeri giyim eşyasını omuza almak veya bunları yatarken baş açıkta kalmak şartı ile üzerine örtmek yasak değildir.
7- Başını ve yüzünü örtmek, takke bere giymek veya başa sarık sarmak.
8- Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymek. Giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere aittir. Hanımlar normal elbiselerini giyerler, ihram süresince, sadece yüzlerini örtmezler.
9- Cinsi ilişki veya öpüşmek, oynaşmak, şehvetle tutmak…. gibi cinsi ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak.
10- Şehevi duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak.
11- Tâ’attan ayrılıp, haram fiilleri yapmak.
12- Başkaları ile tartışmak, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarla gönül kırmak.
13- Eti ister yensin ister yenmesin her türlü kara avını avlamak.
14- Avcıya avını göstermek veya avlanmak konusunda yardımcı olmak.
15- Av hayvanlarına zarar vermek.
16- Harem bölgesinde kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması, ister ihramlı, ister ihramsız herkes için yasaktır.
17- Hatmi ile başını yıkamak.
18- Hamama girmek.
19- Kendi üzerinde bulunan biti öldürmek ve öldürmek için göstermek.

İhramlıyken yasak olmayanlar

1- Başına dokundurmamak şartı ile, herhangi bir şeyin altında ve gölgesinde oturmak. Şemsiye kullanmak.
2- Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.
3- İhram örtülerini yıkamak veya değiştirmek.
4- Kıl koparmadan kaşınmak, gözde biten kılı veya kırılmış tırnağı koparmak.
5- Diş fırçalamak, sürme çekmek.
6- Diş çektirmek, kan aldırmak, iğne vurulmak, yara üzerine sargı sarmak.
7- Güzel koku satan dükkanda oturmak veya güzel koku satın almak.
8- Yüzük, kol saati takmak ve silah taşımak, bele kuşak, para kesesi, kemer bağlamak, omuza çanta asmak.
9- Kollarını giymeden palto veya ceket gibi dikilmiş bir elbiseyi omuzlarına almak.
10- Yorgan, battaniye veya herhangi bir örtü ile yüz ve baş hariç, vücudun diğer kısımlarını örtmek.
11- Balık vb. su ürünlerini avlamak.
12- Kendi emri olmadan, ihramsız kişi tarafından avlanan kara avının etinden yemek.
13- Karga, çaylak, yılan, akrep, fare, sinek, karınca, pire, arı, kene, keler, kelebek, kaplumbağa gibi av hayvanı olmayan hayvan veya haşerelerle, kuduz ve saldırgan köpek, kurt ve kaplan gibi yırtıcı hayvanları öldürmek.
14- Pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek.
15- Terlik gibi üstü açık ayakkabı giymek.
16- Bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere kaşımak.
17- Renkli ihram giymek.
18- Gusletmek.
19- Başı âdet olmayan şey ile [tas, tepsi] örtmek, paket gibi şeyler koymak.
20- İnsanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak.
21- Düşman ile dövüşmek.
22- Kadınların deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise, mest, çorap giymeleri, örtü altına ziynet eşyası takmaları caizdir.

UMRE NEDİR ?

UMRE NEDİR ?

Umre kelime anlamı olarak ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak anlamlarına gelir. Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmamadır. Umrede kurban kesme ve şeytan
taşlama ibadeti yoktur.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile traş olup ihramdan çıkmaktır. Umre arefe ve bayram gğnleri hariç her gün yapılabilir.

UMRE’NİN KURALLARI

Umre yapmak isteyen kişi ; gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını alır, saç sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alır, boy abdesti alma imkânı yoksa abdest alır, vücuduna güzel koku sürer.

Erkekler, atlet, kilot, çorap, elbise ve ayakkabılarını çıkarırlar. İzar ve rida adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Ridanın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak mekruhtur. Ayaklarına arkası ve üzeri açık terlik giyerler. Bele kemer bağlamada, sırta çanta almada ve şemsiye kullanmada bir sakınca yoktur. Kadınlar elbise ve ayakkabılarını giymeye devam ederler, başlarını açmazlar, yüzlerini de örtmezler.

İhramın sünneti niyeti ile iki rekât ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra “kafirun” suresini, ikinci rekâtında ise yine Fatiha suresinden sonra “ihlâs” suresini okurlar.

Umre yapmak isteyen kişi afakî ise mikat sınırlarını geçmeden, Hıll bölgesinde ikamet ediyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde bulunuyorsa Hıll bölgesinde mesela Ten’im’e giderek ihrama girer.

hac

Hac Nedir ?

HAC NEDİR ?
Hac dinin temel ibadetlerinden biridir. Kelime anlamı “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” anlamına gelir. Gelir düzeyi yeterli müslümanların belirli zamanlarda Kabeyi Arafat ve Mina’yı ziyaret ederek belli bazı din görevlerini yerine getirmeleridir. Kutsal mekan kavramı ve bu yerleri ziyaret, insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmüştür.

Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke’ye ilk davet eden peygamber Hz.İbrahim olmuştur. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar da Kabe’yi ziyaret etmişlerdir
Haccın Çeşitleri, Şartları ve Uygulanışı
Hac ibadeti uygulanışı bakımından, “ifrad”, “temettu” ve “kıran” şeklinde üçe ayrılır.

İFRAD HACCI : Sadece hac menâsikini yerine getirmek suretiyle yapılır.

TEMETTü HACCI : umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır, ardından aynı dönemde tekrar hac için ihrama girilerek hac menâsiki edâ edilir.

KIRAN HACCI :İhrama girerken hem umreye, hem de hacca niyet edilir ve aynı ihramla her iki ibadet yerine getirilir.

Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için bazı şartlar :
1.Müslüman olması,
2.Âkıllı, bâliğ (ergen) olması ,
3.Sağlıklı olması,
4.Özgür olması,
5.Yurt dışına çıkma kısıtlılığı bulunmaması,
6.Yol güvenliğinin bulunması,
7.Hac mevsime yetişmiş olması,
8.Can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması,
9.Ekonomik yönden hac görevini yapma imkanına sahip bulunması gerekir.
10.Son şart, hac yolculuğuna çıkacak kişinin, gidip dönünceye kadar hem kendisinin, hem
de bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sosyal seviyelerine uygun biçimde geçimlerini
sağlayacak mâlî güce ve hac için yeterli zamana sahip olması anlamına gelmektedir.

Yukarıda zikredilen şartları taşıyan kimsenin yapacağı haccın geçerli olabilmesi için;

İhrama girmek (niyet edip telbiye getirmek),
Haccı belirlenen zaman içinde yapmak ve
Hac menâsikini belirlenen mekanlarda yapmak gerekir.