hac nedir

hac

Hac Nedir ?

HAC NEDİR ?
Hac dinin temel ibadetlerinden biridir. Kelime anlamı “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” anlamına gelir. Gelir düzeyi yeterli müslümanların belirli zamanlarda Kabeyi Arafat ve Mina’yı ziyaret ederek belli bazı din görevlerini yerine getirmeleridir. Kutsal mekan kavramı ve bu yerleri ziyaret, insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmüştür.

Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke’ye ilk davet eden peygamber Hz.İbrahim olmuştur. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar da Kabe’yi ziyaret etmişlerdir
Haccın Çeşitleri, Şartları ve Uygulanışı
Hac ibadeti uygulanışı bakımından, “ifrad”, “temettu” ve “kıran” şeklinde üçe ayrılır.

İFRAD HACCI : Sadece hac menâsikini yerine getirmek suretiyle yapılır.

TEMETTü HACCI : umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır, ardından aynı dönemde tekrar hac için ihrama girilerek hac menâsiki edâ edilir.

KIRAN HACCI :İhrama girerken hem umreye, hem de hacca niyet edilir ve aynı ihramla her iki ibadet yerine getirilir.

Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için bazı şartlar :
1.Müslüman olması,
2.Âkıllı, bâliğ (ergen) olması ,
3.Sağlıklı olması,
4.Özgür olması,
5.Yurt dışına çıkma kısıtlılığı bulunmaması,
6.Yol güvenliğinin bulunması,
7.Hac mevsime yetişmiş olması,
8.Can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması,
9.Ekonomik yönden hac görevini yapma imkanına sahip bulunması gerekir.
10.Son şart, hac yolculuğuna çıkacak kişinin, gidip dönünceye kadar hem kendisinin, hem
de bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sosyal seviyelerine uygun biçimde geçimlerini
sağlayacak mâlî güce ve hac için yeterli zamana sahip olması anlamına gelmektedir.

Yukarıda zikredilen şartları taşıyan kimsenin yapacağı haccın geçerli olabilmesi için;

İhrama girmek (niyet edip telbiye getirmek),
Haccı belirlenen zaman içinde yapmak ve
Hac menâsikini belirlenen mekanlarda yapmak gerekir.