Danimarka Krallığı

* Danimarka’ya seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.Eğer var ise eski pasaportlarınız.(Pasaport hamilinin imzası bulunması ve pasaport’un yırtık ve yıpranmamış olmaması gerekmektedir.)
* Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet Danimarka Schengen Vizesi başvuru formu
* Danimarka Başkonsolosluğu’na hitaben şirket antetli kağıdına İngilizce yazılacak olan garanti yazısı – İmza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanması gereken başvuru dilekçesi. Bu dilekçede başvuru sahibinin tüm seyahat detayları masrafları şirket tarafından karşılanacağının yazılı olması gerekmektedir.
* Danimarka’daki firmadan İngilizce/Danimarkaca yazılmış davetiye. Davetiyenin içeriğinde Danimarka’daki firmanın adresi, telefon numarası ve benzeri bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin Danimarka’da kaç gün kalacağı ve ne sıklıkla gitmesi gerektiği, ziyaretin sebebi, Danimarka’daki firmanın Türk firmasından hangi ürünü satmak/almak istediği ve iki firmanın birbiri ile nasıl bağlantı kurduğunun belirtmesi gerekmektedir
* Fuar ziyareti gerçekleştirecek yolcuların fuar giriş bileti.
* Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf.
* Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi.
* Şirketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.
* Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir)
* Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.
* Geçerli pasaportunuzun 1. – 4. ve 60. sayfaların fotokopisi.
* Konfirmeli otel rezervasyonu.
* Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden aslı ve yeni tarihli)
* Evlilik Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
* Konfirmeli uçak rezervasyonu.
* Banka hesap cüzdan fotokopileri ( güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
* Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini bildiren belgeler
* Yurt dışında kalınacak süreyi kapsayan 30.000 € teminatlı Özel Seyahat Sigortası gerekmektedir.