Hollanda Krallığı

 Hollanda’ya seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.Eğer var ise, eski pasaportlarınız.(Hamilinin imzası bulunması gerekmektedir)
Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet Hollanda Schengen Vizesi başvuru formu
• Hollanda Başkonsolosluğu’na hitaben şirket antetli kağıdına yazılacak olan garanti yazısı – İmza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanması gereken başvuru dilekçesi. Bu dilekçede başvuru sahibinin tüm seyahat detayları masrafları şirket tarafından karşılanacağının yazılı olması gerekmektedir.Bu dilekçenin Hollanda resmi dillerinden Hollandaca veya ingizlice düzenlenmesi gerekmektedir.
• Hollanda’da ziyaret edilecek bir şirket ise; bu şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş, başvuru sahibinin pasaport numarasının ve isminin yer aldığı davetiye. (imzalı ve kaşeli)
• Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
• Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir)
• Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi.
• Şirketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.
• Konfirmeli otel rezervasyonu.
• Konfirmeli uçak rezervasyonu.
• Evli olanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi yada nüfus dairesinden alınmış nüfus kayıt örneği.
• Protokol yazısı. (Daha önce Schengen vizesi bulunmayan pasaport sahipleri bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğü’nden protokol yazısı almaları zorunludur.)
• Banka hesap cüzdan fotokopileri ( güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
• Yurt dışında kalınacak süreyi kapsayan 30.000 € teminatlı Seyahat Sigorta Poliçesi.
• Geçerli pasaportunuzun 1. , 4. ve 60. sayfaların fotokopisi.
• Vekaletname. (Acentamız sizin adınıza Hollanda vize başvurusunda bulunacağı için tarafımıza vekaletname formu ile vekalet vermeniz gerekmektedir.)