İrlanda Cumhuriyeti

• İrlanda’ya seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.Eğer var ise eski pasaportlarınız.(Pasaport hamilinin imzası bulunması ve pasaport’un yırtık ve yıpranmamış olmaması gerekmektedir.)
• Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet İrlanda Vizesi başvuru formu İrlanda vize formu internet üzerinden online olarak doldurulmaktadır.https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx.
• İrlanda Başkonsolosluğu’na hitaben ingilizce seyahati şirketiniz adına yaptığınızı, ziyaretin amacını, ziyaret tarihlerini, seyahat-ziyaret, konaklama cep harçlığı vb. masrafların tamamının kim tarafından karşılanacağını gösterir, işvereninizden alacağınız bir yazı.
• İrlandalı firma tarafından düzenlenecek; ziyaret tarihlerini, ziyaretin gerekçesini, seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağını, konaklama ile ilgili ayrıntıları ve irtibat kurulacak kişi ile ilgili tüm ayrıntıları gösterir bir yazı. (İrlanda adresli dışındaki davet mektupları kesinlikle kabul edilmeyecektir)
• 3 adet fotoğraf ( yeni çekilmiş, renkli ve ön cepheden )
• Şirketin İngilizce faaliyet belgesi orijinal gerekmektedir.(Son 6 ay tarihli)
• Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi.
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir)
• Konfirmeli otel rezervasyonu.
• Konfirmeli uçak rezervasyonu.
• Ziyaret sonrasında aynı işe geri döneceğiniz de işvereniniz tarafından teyit edilmelidir.
• İki firma arasındaki daha önceki bağlantılarla ilgili belge ve kanıtlar ile bu seyahatle ilgili olarak taraflar arasında yapılan yazışmaların birer örneğinin ibraz edilmesi de vize başvurusu değerlendirmesinde yararlı olacaktır.
• Bu seyahatle ilgili masrafları kendiniz karşılayacaksanız son 6 aya ait kişisel mali kaynaklarınızı gösterir ayrıntılı banka hesap dökümü vermeniz gerekecektir.
• Bu gezi masraflarını neden kendi cebinizden karşılayacağınızı da izah etmeniz zorunludur.
• Üzerinde bulunan mülk var ise tapu fotokopisi & araba ruhsat fotokopisi