İsveç Krallığı

• İsveç’e seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 3 aygeçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.Eğer var ise eski pasaportlarınız.(Pasaport hamilinin imzası bulunması ve pasaport’un yırtık ve yıpranmamış olmaması gerekmektedir.)
• Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet İsveç Vizesi başvuru formu ve EK A – Başvuruda bulunan sorular cevaplandırılıp tarih ve imza atılacak.
• İsveç Başkonsolosluğu’na hitaben şirket antetli kağıdına ingilizce yazılacak olan garanti yazısı – İmza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanması gereken başvuru dilekçesi. Bu dilekçede başvuru sahibinin tüm seyahat detayları masrafları şirket tarafından karşılanacağının yazılı olması gerekmektedir.
• İsveç’te ziyaret edilecek bir şirket ise; bu şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş, başvuru sahibinin pasaport numarasının ve isminin yer aldığı davetiye, başvuran kişinin nitelikleri, Seyahat sebebi, Gidiş ve dönüş tarihleri, Seyahat ve otel masraflarının kim tarafından karşılandığı, İsveç şirketinin kayıt numarası, Eğer isteniliyorsa çoklu giriş çıkış için istek ve sebepleri.
• Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz fotoğraf.
• Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi (Şirketle iligili olan kısım net bir şekilde belli olmalıdır).
• Vergi Levhası fotokopisi (Son döneme ait olmalıdır)
• Şirketin imza Sirküleri fotokopisi gerekmektedir.(yetki süresi bitmemiş olmalıdır)
• Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi (Son ay tarihli)
• Banka hesap cüzdan fotokopileri ( güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
• Yurt dışında kalınacak süreyi kapsayan 30.000 € teminatlı Özel Seyahat Sigortası
• Konfirmeli otel rezervasyonu.
• Konfirmeli uçak rezervasyonu.