İtalya Cumhuriyeti

• İtalya Vizesi Ticari – Şirket Ortakları Gerekli Evrak Listesi
• İtalya’ya seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.(Hamilinin imzası bulunması gerekmektedir)Eğer var ise; eski pasaportlarınız.
• Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet İtalya Schengen Vizesi başvuru formu
• İtalya Başkonsolosluğu’na hitaben şirket antetli kağıdına yazılacak olan garanti yazısı – İmza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanması gereken başvuru dilekçesi. Bu dilekçede başvuru sahibinin tüm seyahat detayları masrafları şirket tarafından karşılanacağının yazılı olması gerekmektedir.
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir)
• Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.
• Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi
• Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı ve ilk Schengen vizesi alacaklar için aslı getirilmelidir.
• İtalya’daki şirketten bir yetkilinin adı , ünvanı ve imzası bulunan ve seyahat amacını açıkça belirten antetli kağıda yazılmış kaşeli davet mektubu fotokopisi .
• Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin fotokopisi. (Üzerinde imzası bulunan )
• Fuar ziyareti gerçekleştirecek yolcuların fuar giriş bileti.
• Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 2 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi
• Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, İsviçre, Romanya, Bulgaristan vizelerinin fotokopisi.
• Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet fotoğraf.
• Şirkete ait son 6 aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi ve imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri , fatura , akreditif v.b..
• Yurt dışında kalınacak süreyi kapsayan 30.000 € teminatlı Seyahat Sigorta Poliçesi.