Sırbistan Cumhuriyeti

• Sırbistan’a seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.Eğer var ise eski pasaportlarınız.(Pasaport hamilinin imzası bulunması ve pasaport’un yırtık ve yıpranmamış olmaması gerekmektedir.)
• Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet Sırbistan Vizesi başvuru formu (Başvuru formları orjinal sarı renklidir, konsolosluktan veya acentamızdan temin edilebilir)
• Sırbistan Başkonsolosluğu’na hitaben şirket antetli kağıdına İngilizce yazılacak olan garanti yazısı – İmza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanması gereken başvuru dilekçesi. Bu dilekçede başvuru sahibinin tüm seyahat detayları masrafları şirket tarafından karşılanacağının yazılı olması gerekmektedir.
• Sırbistan’a ziyaret edilecek bir şirket ise; bu şirketin antetli kağıdına ingilizce veya o ülkenin resmi dillerinden biriyle düzenlenmiş, başvuru sahibinin pasaport numarasının ve isminin yer aldığı davetiye.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.
• Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi.
• Şirketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir)
• Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.
• Konfirmeli otel rezervasyonu.(Acenta tarafından kaşeli onaylı )
• Konfirmeli uçak rezervasyonu.(Acenta tarafından kaşeli onaylı )