Slovenya Cumhuriyeti

• Konsolosluk vize müracaatlarını randevu sistemiyle kabul etmektedir.
• 1 adet vize başvuru formu.
• Vergi Levhası fotokopisi gerekmektedir.(Son döneme ait olmalıdır)
• Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi gerekmektedir.(şirketle iligili olan kısım net bir şekilde belli olmalıdır)
• İşlem süresi ortalama 1 haftadır. İstisnai durumlarda uzayabilir.
• Davetiye, Slovenya’daki görüşmeye gidilecek firmadan Slovenya Tic. ve San. Odasından onaylı orijinal davetiye- Davetiyede Kişinin Adı-soyadı/pasaport numarası ve ziyaret tarihleri belirtilmeli ve Slovence olarak Ankara’daki Büyükelçiliğe hitaben yazılmalıdır.
• Konsolosluğa sizin adınıza Acentamız vize müracaatı ve takibi için yetkilidir.
• Yeşil pasaportlar vizeden muaftır.
• En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.(Hamilinin imzası bulunması ve meslek hanesinin yazılı olması gerekmektedir)
• Pasaport yıpranmış veya ayrılmış olmaması gerekir.
• Eğer var ise eski pasaportlarınız.
• Geçerli pasaportunuzun 1. – 4. ve 60. sayfaların fotokopisi.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.
• Şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş, Türkçe vize talebini açıklayıcı yazı.(Şirketin imza yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır)
• Şirketin imza Sirküleri orijinali gerekmektedir.( yetkisüresi geçmemiş olmalıdır)
• Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi gerekmektedir. (Son 3 ay tarihli)
• Konfirmeli otel rezervasyonu.
• Konfirmeli uçak rezervasyonu.
• Banka hesap cüzdan fotokopileri ( güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunan)
• Kredi Kartının fotokopisi ve ekstresi
• Varsa tapu fotokopisi ve araç ruhsat fotokopisi gerekmektedir.
• Yurt dışında kalınacak süreyi kapsayan 30.000 € teminatlı Özel Seyahat Sigortası gerekmektedir.
• Müracaat esnasında, söz konusu belgelerin hem orijinallerinin hem de fotokopilerinin birarada ilgili konsolosluğa sunulması gerekmektedir.