Türkmenistan Cumhuriyeti

*Türkmenistan’ a seyahatinizin dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize için boş sayfaları olan pasaport.Eğer var ise eski pasaportlarınız.(Pasaport hamilinin imzası bulunması ve pasaport’un yırtık ve yıpranmamış olmaması gerekmektedir.)
*Eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve müraacatçı tarafından bizzat imzalanmış 1 adet Türkmenistan Vizesi başvuru formu.
*Türkmenistan Başkonsolosluğu’na hitaben şirket antetli kağıdına yazılacak olan garanti yazısı – İmza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanması gereken başvuru dilekçesi. Bu dilekçede başvuru sahibinin tüm seyahat detayları masrafları şirket tarafından karşılanacağının yazılı olması gerekmektedir.
*Tükmenistan Dışişleri Bakanlığı´ndan teleks numaralı resmi davetiye hazırlatılmalı ve teleks nosu yolcuya bildirilmeli.(İlk Türkmenistan vize basvurularında gelen teleks nolu davetiyenin orjinali istenmektedir.)
*Yolcu, vize müracaatını konsolosluğa yapacak kişiye noterden vekalet vermelidir. Ayrıca vekaletin Valilik´ten onaylı olması gerekmektedir.
*Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.
*Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi.
*Şirketin son 3 ay tarihli faaliyet belgesi fotokopisi.
*Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir)
*Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi.
*Pasaportunuzun 1. sayfadan 10 uncu sayfası ve 60. sayfasını Türkmenistan Dış işler bakanlığına sunup 20 iş günü içerisinde cevap vermektedir.