Hacda sıkca sorulan sorular


Hac kimlere farzdır?

Cevap : Akıllı, büluğa ermiş, maddi bakımdan gücü yeten her Müslümana farzdır.


Kendisine hac farz olup da, sağlığı müsait olmayan kimse ne yapar?

Cevap : Yaşlılık veya kalıcı hastalık gibi sebeplerle hacca gidemeyenler, vekil gönderirler. Böylece hem borçtan kurtulur hem de haccın sevabına nail olurlar.Sağlığında hacca gidememiş, vekil de gönderememiş olan bir kimse ne yapmalı?

Cevap: Mirasından kendisi adına Hac ettirilmesini vasiyyet etmelidir. Aksi halde mesuliyette kalır. (İrşadüs-Sârî, s:43)


Haccın farziyyeti fevrî midir? Yoksa uzun vadeli midir?

Cevap : İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Azam’dan sahih rivayete göre, haccın farziyyeti fevrîdir. Yani kendisine hac farz olunca ilk fırsatta hacca gitmesi icap eder. Ertelemesi mesuliyeti mucip olur. İmam-ı Muhammed’e göre ise, Haccın hemen yerine getirilmesi şart değildir. İleriki yıllarda yerine getirirse vebalde kalmaz. (İrşadüs-Sârî, s:17)


Babam ölmezden önce kendi adına Hac yaptırmamızı vasiyet etti. Ne yapmamız icap eder?

Cevap : Babanızın bıraktığı mirasın üçte biri, vasiyetini yerine getirmek için yetiyorsa bu vasiyetin yerine getirilmesi farzdır. Şayet böyle bir miras bırakmamışsa bu vasiyetin yerine getirilmesi mirasçıların inisiyatifine kalmıştır. Varisler isterlerse kendi paraları ile vasiyeti yerine getirirler


Babam hacca gitmeden öldü. Hac için vasiyet de etmedi. Ben onun yerine gitsem babam borçtan kurtulur mu?

Cevap : Evet kurtulur. Babanızın para borcunu ödediğiniz de borçtan kurtulduğu gibi


Ben umreye giderken fakir bir yakınımı (mesela eşimi/ kızımı) beraber götürsem, Kabeyi gördüğü için ona hac farz olur mu?

Cevap : Hayır, bugünkü şartlarda farz olmaz. Çünkü hac zamanına kadar orada bekleme imkanı yoktur. (İrşadüs-Sârî, s:300)


Hac üzerime farz olur olmaz Hacca yazıldım. Şayet Hac kurası çıkmadan ölürsem borçlu olur muyum?

Cevap : Hayır, Hacca gitme imkanı bulamadığınızdan borçlu ölmüş olmazsınız. Ancak mirasınızdan kendi adınıza Hac ettirilmesini vasiyet etmeniz lazımdır. (İrşadüs-Sârî, s:43)


Hacca niyetlendim. Nasıl hazırlanmalıyım?

Cevap : Öncelikle niyetiniz sırf Allah rızası olmalı. Hak sahiplerinin hakkı ödenmeli ihtilaflı olduğu kişiler varsa helalleşmeli, küskün ve dargın olduğu kimseler varsa barışmalı, büyükler ziyaret edilmeli duaları alınmalı, eş dost aranarak vedalaşmalı, yo sadakası verilmeli, evden çıkarken iki rekat sefer namazı kılınmalı


Kâbe-i Muazzamayı görünce yapılan dualar reddedilmezmiş. Nasıl dua edelim?

Cevap : Hayırlı akıbetler( dünyadan iman ve Kur’anla çıkmak) nasip etmesini, hesaba çekilmeden cennete girmeyi, evlatlarımızın hidayetini.. Her türlü kazadan beladan nefis şerrinden, şeytan mekrinden korunmamızı yüce Allah’tan niyaz etmeliyiz.


Sadaka, tavaf, Kur’an hatmi ve Yasin-i şerif gibi hediyelerimizi kendimiz mi bağışlasak yoksa hocalarımıza mı havale etsek?

Cevap : Her türlü hediye ve hatimlerin duasını okuyanın bizzat yapması daha uygun olur. Tabi ki hocalara havale edilmesi de mümkündür


Okuduğumuz hatimler nasıl bağışlanır?

Cevap : Kısaca şöyle bağışlanır: Elhamdülillahi rabilalemin. Veselatü vesselamü alâ seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmain. Ya rabbi.. acizane okuduğum bu hatmi şerifin sevabını evvla iki cihan güneşi sevgili peygamberimizin mübarek ruhu saâdetine onun ehli beytinin âl ve ashabının mübarek ruhlarına, bilcümle peygamberân-ı ızam efendilerimizin ruhlarına… Silsile-i saadatımızın ruhlarına…. Kendi aciz ve günahkar ruhumun ve eşimin ruhunun makamına … Âbâ-ü ecdat ve akraba-i taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına … Bütün ehli iman ve ehli Kur ‘anın ruhlarına hediye ettim. Sen kabul ve îsal eyle Ya Rabbi…. Ayrıca dilediği duaları da ilave edebilir.


Hac Nasıl Yapılır

Cevap : Haccı Temettu’: 1- Halis niyetle Sırf Allah rızası için yola çıkılarak, mikatta ihrima girilir. (Direk Mekke’ye gidiliyorsa havaalanında ihrama girilir.) 2- Kabe’ye varınca Haccın umresi yapılır, İhramdan çıkılır. 3- Terviye gününe kadar (Zilhicce Ayının 8. Günü) namaz, niyaz, tevaf, umre gibi nafile ibadetlere devam edilir. 4-Terviye günü erkenden Mekke-i Mükerreme’de (otelde) boy abdesti alınarak Hac İhramına girilir. Mina’ya mümkün olmazsa Arafat’a hareket edilir. Terviye günü Mina’da kalınarak 5 vakit namaz kılınması sünnettir. 5- Arafe günü sabahı Mina’dan Arafat’a hareket edilir. O gün güneş batıncaya kadar Arafat’da kalınır. Öğle ve ikindi namazı öğle vaktinde cem edilerek kılındıktan sonra vakfe duası yapılır. O gün akşama kadar gözyaşlarıyla dua, niyaz ilticaya devam edilir. 6-Arafe günü, güneşin batmasıyla Müzdelifeye hareket edilir. O gece Müzdelifede geçirilir. Müzdelife’ye varır varmaz Akşam ve yatsı namazları cem edilerek kılınarak, sabah namazından sonra vakfe duası yapılarak, güneş doğmadan Mina’ya hareket edilir. 7-Mina’da büyük şeytana 2 taş atılır. Oradan çadıra veya otele dönülür. 8-Kurbanın kesilmesi beklenir. (Kurban kesilmeden ihramdan çıkılmaz.) 9-Kurbanın kesildiğine dair haber gelince saç tıraşı olunarak ihramdan çıkılır. 10-Bayramın üç günü içinde Kâbe’ye gidilerek farz olan tavaf (İfaza Tavafı) yapılır. 11- Bayramın 2. ve 3. günleri Mina’ya gidilerek 3 şeytana 7’şer taş atılır. 12-Veda tavafı yapılarak memlekete dönülür


Mîkatı çeşitli nedenlerle ihramsız geçmek zorunda kalan bir kimse ne yapar?

Cevap: Mîkatı geçmeden önce ihrama niyetlenir. Telbiye okur, böylece ihrama fiilen girmiş olur. Üzerindeki elbise ile mîkatı geçer. İlk fırsatta elbisesini çıkartarak ihramı giyer. Sivil elbise üzerinde bir gün veya bir gece kadar kaldıysa ceza olarak bir kurban keser daha az kaldıysa sadaka vermek yeterli olur


Hac veya umre niyeti olmaksızın işi icabı S.Arabistana giden kimse Mîkatı ihramsız geçebilir mi?

Cevap: Bu kişi Mekke-i Mükerreme’ye gidiyorsa (Beytullah’a tazim kasdı ile) mikatta ihrama girer, önce umresini yapar sonra işine bakar. Aksi halde ceza olarak kurban kesmesi icap eder. Eğer Mekke-i Mükereme dışında başka bir şehre (mesela Cidde veya Medine-i Münevvere’ye) gidiyorsa ihram giymesi gerekmez. Gittiği yerde işini bitirince arzu ederse Mekke’ye geçerek umre yapabilir, ceza gerekmez. (Şafii mezhebinde hac ve umre niyeti olmaksızın iş icabı Mekke’ye giden kimse mikatı ihramsız geçebilir


Mekke-i Mükerreme’den çıkarak başka bir şehre giden kimse Mekke-i Mükerreme’ye ihramsız dönerken ihramsız dönebilir mi?

Cevap: Hıl bölgesindeki bir şehre (mesela Cidde’ye) giden kimse Mekke-i Mükerreme’ye ihramsız dönebilir. Ama mikat sınırının dışında kalan bir yere (Mesela Taif veya Medine-i Münevvere’ye) giden, mikattan ihramsız geçemez. Aksi halde kurban cezası gerekir.


İhrama girerken iç çamaşırını unutan ya da soğuk veya sıcaktan korunmak için başını veya ayaklarını örtmek durumunda kalan kimseye ne lazım gelir

Cevap: Bunlar bir gün veya bir gece miktarı üzerinde kalırsa kurban kesmesi icap eder. Birkaç saat kalırsa sadaka yeterli olur


İhramlı kimse ihtilam olsa ne lazım gelir?

Cevap: Bir şey lazım gelmez.Gusül eder, vazifelerine devam eder.


Mekke’de kaldığımız sürece fırsat buldukça tavaf mı yapmalı yoksa umre mi yapmalıdır?

Cevap : Tavafa devam etmek daha faziletli görülmüştür. Denilmiştir ki: 7 tavaf bir umre gibidir; 3 umre bir Nafile hac gibidir. (Reddül-Muhtar C.2 sh: 502; İrşadüs-Sâri, sh: 128, 308)


Hangi zamanlarda nafile umre yapmak caiz değildir?

Cevap : Kurban Bayramının arafe günü ile Bayramın ilk dört günü içinde umre yapmak caiz değildir


İhramı çıkarmadan 2. Umreye devam edilebilir mi?

Cevap : Hayır edilemez. İlk umrenin ihramından çıkmak ve 2. Umre için tekrar ihrama girmek gerekir


Umre nasıl yapılır?

Cevap : Mîkat mahallinde ihrama girilir. Kabe’ye gelinerek usulüne uygun tavaf yapılır. Peşinden 2 rekat tavaf namazı kılınır, zemzem içilir. Ara vermeden Safa tepesine çıkılır ve sa’y yapılır. Tıraş olunarak ihramdan çıkılır. (Umrenin sa’yi bitince mescit kısmına gelinerek 2 rekat şükür nmazı kılınması müstehaptır.


Nafile tavaf nasıl yapılır?

Cevap : İhramsız olarak usulüne uygun şekilde tavaf yapılır, kerahat vakti değilse 2 rekat namaz kılınır, dua edilir


İhrama nasıl girilir?

Cevap : -İhram niyetiyle abdest alnır.(Mümkünse bor abdesti almak efdaldir.) – Tırnaklar kesilir, temizlik tıraşı olunur, güzel koku sürülür. -Erkekler iki parça beyaz, temiz ve dikişsiz bir kıyafet giyerler. Hanımlar normal elbiseleriyle ihrama girerler. -Kerahat vakti değilse 2 rekat ihram namazı kılarlar. -Umreye niyet edilerek 3 defa telbiye getirilir. Böylece ihrama girilmiş olur. Niyet edip telbiye okumadan ihram da başlamaz, ihram yasakları da.


İhram yasakları nelerdir?

Cevap : İhramlı Kimse niza, kavga, münakaşa edemes. – Eşine mesafeli durmak, davetkar hareketlerden sakınmak zorundadır.Eline, diline, gözüne çok iyi sahip olmalıdır. – Mahrem yerlerinin (erkeklerde diz kapağı ile göbek altı arası) açılmamasına çok dikkat etmelidir. – Erkekler dikili bir şey giyemez. Başını ve yüzünü örtemez. Hanımlar Yüzleri hariç her tarafını örter. – Terlikler topuklar ile ayak üstündeki orta kemiği kapatmayacak şekilde olmalıdır.

– İhramlı kimse vücuduna veya ihramına koku süremez. Kokulu sabun veya şampuanla ellerini yıkayamaz. – İhramın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak mekruhtur. – İhramlı her fırsatta mümkünse yüksek sesle telbiye okumalıdır


İhramlı doğal kokulu sabun kullanabilir mi?

Cevap : Sabun ve diğer eşyanın kendi doğal kokusu zarar vermez. Çünkü ihram yasaklarının temel esprisi haz alma ve güzelleşme duygusunu önlemektir. Zira ihram kefeni temsil eder.


İhramlıya zeytinyağı veya susam yağı kullanmak mahzurlu mudur?

Cevap : Bu yağlarla yağlanmak vücudu yumuşatmak ve güzlleştirmek için olursa cezayı gerektirir. Ancak bu yağları yemek veya ağrıyan yerlerine tedavi amaçlı sürmek caizdir. (Hasan ŞAHİN S. 730-731: İrşadüsssari 208 ve devamı)


İhramlı yarasına ayak yarıklarına veya pişik yerlerine pudra veya krem sürebilir mi?

Cevap : Evet sürebilir


İhramlıya neler yasak değildir?

Cevap : Şemsiye kullanmak.(Başına değdirmeksizin.) Saat, yüzük, para kemeri ve omuz çantası takmak, macunsuz dış fırçası kullanmak, ilaç kullanmak, iğne vurunmak, yıkanmak, ihramları değiştirmek caizdir. Şayet üşürse kollarına geçirmeden omuzuna hırka palto veya battaniye alabilir.


İhramdan ne zaman ve nasıl çıkılır?

Cevap : Bütün vazifeleri tamamladıktan sonra yani sa’yin bitiminden sonra saç traşı olunarak ihramdan çıkılır. Saç traşı olmadan ihram sona ermez ve sonsuza kadar ihram yasakları devam eder


Nasıl traş olunur?

Cevap : Erkekler saçlarının tamamından en az bir parmak ucu kadar kestitrirler. Başında saçı olmayanlar sıfır makine veya usturayı başlarında gezdirirler. – Hanımlar ise saçlarının tamamını arkaya toplayarak ucundan bir parmak ucu kadar keserler. Arkaya toplanmayacak kadar kısa saçı olan saçların tamamından bir parmak ucu kadar keser


Vazifelerini tamamlayanlar kendilerini veya başkalarının traş edebilirler mi?

Cevap : Evet edebilirlerHızlı Filtreleme

Aylar

Özel Gün